มะละกออินทรีย์

มะละกออินทรีย์
ทางเลือกใหม่ของการปลูกมะละกอ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การป้องกันโรคไวรัสด่างวงแหวนในมะละกอหลายคนถามว่า มะละกอที่ปลูกเป็นโรคหมดเลยจะทำอย่างไรดี
มียาดี ๆ รักษาโรคไวรัสไหม
ไวรัสมะละกอการรักษาให้หายขาดได้ แต่ต้นทุนสูง วิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกันโรคครับ ซึ่งมีวิธีการป้องกันโรคไวรัสด่างวงแหวนง่าย ๆ พอสรุปได้่คร่าว ๆ ดังนี้ครับ
1.อย่าใช้ขี้ไก่ ใส่แปลงมะละกอ เพราะในขี้ไก่ส่วนใหญ่ฟาร์มที่เลี้ยงไก่เขาจะราดโซดาไฟ เพื่อระงับกลิ่นเหม็นของขี้ไก่ มะละกอจะแพ้โซดาไฟ จะทำให้ต้นมะละกออ่อนแอ และ เป็นโรคได้ง่ายครับ
2.อย่าปลูกพืชต่อไปนี้ในแปลงมะละกอ : พริก มะเขือ แตง เพราะพริกเป็นพืชอายุสั้นเป็นโรคไวรัสได้ง่าย เมื่อเป็นโรคไวรัสแล้วก็จะลุกลามายังแปลงมะละกอ ส่วนมะเขือ จะเป็นแหล่งพักตัวของพาหะนำโรคมะละกอนั่นคือแมลงหวี่ขาว แมลงหวี่ขาวจะดูดกินน้ำเลี้ยงและแพร่เชื้อโรคไปทั่วแปลง มะละกอ ส่วนพืชตระกูลแตงก็เช่นเดียวกับพริกครับ เป็นโรคไวรัสได้ง่าย แพร่เชื้อสู่ต้นมะละกอได้ง่าย ถ้าต้องการปลูกพืชแซมในแปลงมะละกอ แนะนำเป็น กล้วย ดาวเรืองตัดดอก ข่า ตะใคร้ ใบกระเพรา โหระพา จะดีกว่าครับ
3.หลีกเลี่ยงหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงมะละกอ ปุ๋ยเคมีจะมีความเป็น กรดสูง จะทำให้ภูมิคุ้มกันโรคในต้นมะละกอลดลง ส่งผลให้พืชอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ลองหันมาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนครับ
4.หลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่าหญ้าเคมีร้ายแรงในแปลงมะละกอ หญ้าฆ่าหญ้าเคมีชนิดดูดซึมจะทำให้มะละกอแพ้ และเป็นโรคใบหงิกใบหงอในเวลาต่อมา ( ร้านค้าเคมีเกษตรมักจะบอกว่า ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมไม่เป็นอันตรายต่อมะละกอเพราะมียาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมฆ่าเฉพาะพืชใบแคบแต่มะละกอเป็นพืชใบกว้าง) ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ยาฆ่าหญ้า แนะนำให้ใช้ยาฆ่าชีวภาพ การาบูน่า ของชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อต้นมะละกอ ผ่านการทดลองใช้ในแปลงมะละกอมากว่า 10 ปีแล้วครับ

5.ใช้หลักการไล่แมลงหวี่ขาวในแปลงทุก ๆ 15 วัน ใช้สมุนไพรไล่แมลงหวี่ขาว พาหะนำโรคไวรัสในแปลงอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ต้นมะละกอไม่ติดโรค สมุนไพรในกลุ่มไล่แมลงหวี่ขาว เช่น ยาสูบ สะเดา เป็นต้น

6.ใช้ โดโลไมต์ ภูไมต์ สารปรับปรุงดินทุก ๆ เดือน สารปรับปรุงดินเหล่านี้จะทำดินโปร่ง ร่วน ซุย รากมะละกอเดินดี ที่สำคัญ สารปรับปรุงดินเหล่านี้มีธาตุแคลเซี่ยมผสมอยู่ด้วย จะทำให้ต้นมะละกอแข็งแรง
7.การใช้วัคซีนพืช สร้างภูมิคุ้มกันทุก 15 วัน จะป้องกันโรคไวรัสมะละกอได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งวัคซีนพืชในปัจจุบันมีทั้งสารเคมี สารอินทรีย์ ขอแนะให้ใช้วัคซีนพืชที่สกัดจากอินทรีย์สาร ยี่ห้อปราณฟ้า ของชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ที่ผ่านการพัฒนามากว่า 10 ปีในแปลงการปลูกมะละกอจริง หลักการป้องกันใช้ 20 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 15 วันนับตั้งแต่ต้นกล้ามะละกอปลูกลงแปลงได้ 1 เดือนขึ้นไป หลักการรักษา (กรณีที่ต้นมะละกอติดโรคแต่ไม่รุนแรงมาก) ให้ใช้วัคซีนพืชปราณฟ้า อัตรา 30 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 5 วัน เพียง 5 ครั้ง ยอดมะละกอชุดใหม่จะหยุดการเป็นโรคไวรัสด่างวงแหวน


ที่กล่าวมาคือคำแนะนำแนวทางการป้องกันไวรัสด่างวงแหวนเบื้องต้นในแปลงมะละกอ มีปัญหาเรื่องมะละกอ ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะละกอ จากชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า โทร 086-059-6790 ID line : aoacthai
(ไม่สงวนลิขสิทธิ์ทั้งภาพและบทความ)

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์มะละกอด้วยตัวเอง


เมล็ดพันธุ์ทีดี ย่อมได้ผลผลิตที่ดี
วันนี้เรามาเรียนรู้การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์มะละกอไว้ทำพันธุ์กันนะครับ
สำหรับท่านที่ปลูกมะละกออยู่แล้ว ต้องการเก็บเมล็ดมะละกอไว้ปลูกเอง
ไม่ต้องไปหาซื้อเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน ซึ่งมีวิธีการในการคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงดังนี้ครับ
1.ให้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์มะละกอจากต้นที่ปลอดโรค โดยสเฉพาะโรคไวรัสด่างวงแหวน
2.ให้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้นที่มีลูกดก และ แข็งแรงสมบูรณ์
3.ให้คัดเลือกจากต้นมะละกอ ที่เป็นต้นสมบูรณ์เพศ (กะเทย) เพราะเมื่อปลูกแล้วจะมีโอกาสได้ลูกเป็นต้นกะเทย อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์

4.ห้ามคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้นมะละกอที่เป็นต้นตัวเมียโดยเด็ดขาด มันอาจจะได้เมล็ดพันธุ์เป็นจำนวนมากจริง แต่เมื่อเรานำไปปลูกแล้ว ต้นมะละกอที่ปลูกร้อยทั้งร้อยกลายเป็นตัวเมีย

5.ควรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้นแม่เป็นลูกรุ่นแรก รุ่นสอง หรือ รุ่นสามเท่านั้น เมล็ดพันธุ์ที่ได้จะตรงตามพันธุ์ ถ้าเลยรุ่นสามไปแล้วจะกลายพันธุ์
6.เมื่อคัดต้นมะละกอที่ต้องการได้แล้วให้เลือกผลที่สมบูรณ์ กำลังสุก ไม่ควรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากมะละกอแต้ม ให้คัดเลือกจากผลทีสุกคาต้น

7.ผ่าผลมะละกอสุกที่เราเลือกไว้ขยายพันธุ์ เป็น 2 ซีก และตัดหัวตัดท้ายทิ้งดังรูป เมล็ดจะเหลือน้อย แต่ตรงส่วนใหญ่ที่เราเลือกเมล็ดพันธุ์จะเจริญเติบโตเป็นต้นมะละกอเพศกะเทยถึง 70 เปอร์เซ็นต์

8.นำเมล็ดพันธุ์มะละกอไปที่ได้ไปลอยน้ำ คัดเอาแต่เมล็ดพันธุ์ทีจมน้ำเท่านั้น ที่ลอยน้ำ จะเพาะไม่งอก

9.นำเมล็ดพันธุ์ไปผึ่งลม ห้ามตากแดด ให้แห้ง แล้วเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป

สำหรับท่านที่ต้องการปลูกมะละกอ แต่ไม่มีเมล็ดพันธุ์ ติดต่อขอซื้อเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง รับประกันความงอก ได้ที่ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า โทร 0860596790  ID line : aoacthai  อยากปลูกมะละกอแล้วสำเร็จ หมดหนี้หมดสิน เมือไหร่ ก็โทรมาครับ
(ไม่สงวนลิขสิทธิ์ทั้งภาพและบาทความ)

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

หยุดโรคร้าย ไวรัสด่างวงแหวนในมะละกออย่างได้ผล ด้วยปราณฟ้าอาการของไวรัสมะละกอด่างวงแหวน จะเกิดอาการใบงอหงิกสีเหลืองด่าง ๆบริเวณยอดอ่อนก่อน จากนั้นจะลามไปทั่วทั้งต้น และลงบริเวณลูกมะละกอ
อาการบริเวณใบ ให้สังเกตอาการยอดหงิก แล้วบริเวณก้านใบจะมีเป็นจุด ๆ จ้ำ ๆ คล้าย ๆ อาการจุดฉ่ำน้ำ
อาการไวรัสด่างวงแหวนลงลูกมะละกอ จะมีอาการเป็นจ้ำ ๆ จุด ๆ ลาย ๆ คลายตุ๊กแก เมื่อลูกสุกผ่าชิมรสชาติ จะออกขม ๆ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
ความรุนแรงของโรค ทำให้มะละกอยืนตายคาต้น ท่อน้ำเลี้ยง ท่ออาหารอุดตัน พืชสังเคราะห์แสงไม่ได้
พาหะนำโรค คือแมลงหวี่ขาวและแมลงปากดูดบางชนิด
การป้องกัน ควรสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืชตั้งแต่ในโรงเรือน และควรฉีดพ่นสมุนไพรไล่แมลงหวี่ขาวและแมลงปากดูดบางชนิดให้ออกจากแปลงอยู่เสมอ
การแก้ปัญหา ต้นมะละกอที่มีอาการโรคที่ค่อนข้างจะหนัก จะตัดทำลายทิ้งแล้วฝังดิน หรือ นำออกจากแปลง ส่วนต้นที่เพิ่งแสดงอาการและยังไม่แสดงอาการ ให้ใช้ปราณฟ้าอัตรา 30 ซีซี.ผสมสารช่วยการดูดซึมนำทาง2อัตรา 2-3 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 5 วันทั้งแปลงจนกว่าอาการค่อย ๆ ดีขึ้นแล้วค่อยฉีดพ่นสร้างภูมิคุ้มกันทุก 15 วัน อัตรา 20 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตร
ปราณฟ้า เป็น สารอินทรีย์สกัด ประกอบด้วยกรดอะมิโน และเซรัมแบคทีเรีย มีผลในการสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้พืชแข็งแรงต่อต้านไวรัสโรคพืชได้ดี ปราณฟ้า เป็นสารอินทรีย์ปลอดภัยต่อคน และสิ่งแวดล้อม ใช้ป้องกันโรคไวรัสมะละกอด่างวงแหวนอย่างได้ดีเยี่ยมและเห็นผลมากว่า 10 ปี
หมายเหตุ : ใช้กรณีพืชเป็นโรคแล้ว 30 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 5 วัน
                : ใช้ป้องกัน กรณีพืชยังไม่เป็นโรค 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 15 วัน
ราคาผลิตภัณฑ์ ขนาด 500 ซีซี 600 บาท ขนาด 1 ลิตรราคา 950 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ems 80 บาท
สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โทร 086-059-6790 ID line : aoacthai
หมายเลขบัญชีการชำระค่าสินค้า 123-2-45945-6
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลำนารายณ์
ชื่อบัญชี นายประยงค์ แก้วหมุน ประเภท ออมทรัพย์
การจัดส่งสินค้า จัดส่งผ่านไปรษณีย์ Ems ใช้ระยะเวลา 1-3 วัน

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เศรษฐีมะละกอ


ได้มีโอกาสไปเยี่ยมพี่วัชระ ชาวสวนมะละกอ อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร
พี่วัชระเป็นคนใจเด็ด ตัดสินใจโค่นปาล์มน้ำมันกว่า 50 ไร่มาปลูกมะละกอ

ตอนแรกมีแต่คนคัดค้าน ชาวบ้านสวนข้างๆ แอบเย้ยหยัน หาว่าจะไปไม่รอด พี่วัชระกัดฟันสู้ พี่วัชระบอกว่า ปลูกมะละกอ มันตื่นเต็นดี ราคามันมีขึ้นมีลง เหมือนการเล่นหุ้น ยามหุ้นลงมันก็เจ็บตัวบางเป็นธรรมดา แต่ไม่ต้องตกใจเพราะหุ้นก็มีสิทธิ์ขึ้นเหมือนกัน ปลูกมะละกอมันออกดอก ออกลูกทั้งปี มันไม่เหมือนปลูกไม้ผลอย่างอื่น ที่ออกลูกปีละครั้ง ฉะนั้นถ้าเกิดราคาตกก็ตายลูกเดียว แต่สำหรับปลูกมะละกอเดือนนี้ราคาถูกแต่เดือนหน้าราคาอาจจะแพงก็ได้

อย่างวันนี้ ราคามะละกอหน้าสวน ราคา กิโลกรัมละ 35 บาท ตันละ 35000 บาท สับดาห์หนึ่งเก็บมะละกอได้ 2 รอบ รอบละ 4-5 ตัน ถือว่าเป็นช่วงหุ้นขาขึ้น หนี้สินที่มีมาในอดีต ก็หมดลงภายในไม่กี่เดือน

การปลูกมะละกอ ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่เรามีที่ดิน มีระบบน้ำ ละเลิกลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีอันตรายร้ายแรง เพราะมะละกอไม่ชอบสารเคมี ถ้าใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี มะละกอจะอายุสั้น และเป็นโรคได้ง่าย หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ยาฆ่าหญ้าชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพและสมุนไพรแทนสารเคมีอันตราย

ลองดูนะครับถ้าใครจะปลูกมะละกอ เป็นธุรกิจที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยที่เดียว

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตมะละกอ 2558

ลำดับที่
รายการ
ประโยชน์
ขนาด
ราคา(บาท)
1
เมล็ดพันธุ์มะละกอ

100 กรัม
190050 กรัม
95020 กรัม
500
2.
วีอาร์โปรเทค
แช่เมล็ด จุ่มต้นกล้า ป้องกันไวรัส
100 ซ๊ซี
500 ซีซี..
150
450
3.
ฮอร์โมนเปลี่ยนเพศมะละกอ
ใช้พ่นเปลี่ยนเพศมะละกอ ทำให้ออกดอกเร็ว
500 ซ๊ซี
350
4.
ปราณฟ้า
ป้องกันไวรัส   ด่างวงแหวน
500 ซีซี.
1000 ซีซี
600
950
5.
สารเพิ่มคุณภาพดิน
ซุปเปอร์ไฮเทค
ใช้หว่านปรับปรุงสภาพดิน
25 กก.
350
6
นำทาง2
สารช่วยการดูดซึมชนิดพิเศษ
100 ซีซี.
300
7.
ซูซาร์(zusar)
สมุนไพรไล่แมลง
500 ซีซี
3002000 ซีซี
900
8.
เซโต
บำรุงดอก  เพิ่มปริมาณดอก
500 ซีซี.
2000ซีซี.
300
900
9.
ซุปเปอร์ไฮสปีด
เร่งการเจริญเติบโต
500 ซีซี
2000ซีซี
300
900
10.
บิ๊กไซด์
ขนายขนาดของผลไม้ เพิ่มความหวาน
300 ซีซี
2000ซีซี
300
1100
11.
เพาเวอร์ซอร์ฟ
ปรับสภาพดิน เก็บอาหาร น้ำให้พืช
200 กรัม
150
12.
โบรอนพืช
ป้องกันผลแตก ป้องกันยางไหล ช่วยผสมเกษร เร่งการเข้าสี
500 ซีซี
2000ซีซี
300
900
13.
กาโร
วัคซีนพืช           สำหรับต้นกล้า
150 ซีซี.
300
14.
ชีต้าห์
เอ็นไซม์ต้านโรคพืช แก้ปัญหา รากเน่าโคนเน่า
1000 ซีซี.

150

15.
ยาฆ่าหญ้าชีวภาพ
ฆ่าหญ้าในแปลงมะละกอ
1000 ซีซี.
2000ซีซี.
490
900.
16.
ไคโตซานแวค
ใช้แวค ผลมะละกอให้ผิวสวย
500 ซีซี
300
17.
ยอร์ช วัสดุปลูก
ใช้รองก้นหลุมปลูกพืช
2 กก.
250

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่
ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้าชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า

โทร 086-059-6790 ID line : aoacthai    e-mail :  hartothai@hotmail.com
หมายเลขบัญชีการชำระค่าสินค้า
123-2-45945-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาลำนารายณ์
ชื่อบัญชี นายประยงค์ แก้วหมุน
ประเภท ออมทรัพย์

การจัดส่งสินค้า
จัดส่งผ่านไปรษณีย์ Ems และ พัสดุทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน