มะละกออินทรีย์

มะละกออินทรีย์
ทางเลือกใหม่ของการปลูกมะละกอ

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มาเปลี่ยนหญ้ารกๆ สีเขียวให้กลายเป็นปุ๋ยกันเถอะ

มาเปลี่ยนหญ้ารกๆ สีเขียวให้กลายเป็นปุ๋ยกันเถอะ

วันนี้นำภาพแปลงหญ้ารก ๆ หลังจากพ่นสารชีวิภาพกำจัดวัชพืช
การาาบูน่า 7 วันผ่านไปหญ้ามีสภาพอย่างที่เห็นเลยครับ
                                              ก่อนใช้ สารอินทรีย์กำจัดวัชพืชการาบูน่า

                                     หลังใช้การอินทรีย์กำจัดวัชพืชการาบูน่า 7 วัน

การาบูน่า กำจัดได้ทั้งหญ้าใบแคบและหญ้าใบกว้าง
การาบูน่า ใช้แล้วเห็นผลชัดเจน ตายเรียบและูถูกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปในตัว การาบูนา ฆ่าแต่หญ้าอย่างเดียวไม่มีผลต่อพืชประธานที่เราปลูก ฉีดกำจัดหญ้าในแปลงมะละกอ ในแปลงมันสำปะหลัง แปลงกล้วย แปลลงสำปะรด แปลงพริก พืชที่ท่านปลูกจะไม่ตาย หญ้าตายกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชที่ท่านปลูก
การาบูน่า ไม่ฆ่าสิ่งมีชีวิต หลังจากฉีดหญ้าแล้ว วัวเดินกินตาม เป็ดเดินกินตามหลัง วัวเป็ด ไม่ตาย
การาบูน่า ไม่ทำลายจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน เช่นไส้เดือนดิน
การาบูน่า เป็นเพื่อนสนิทกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เน่าเสีย ไม่ทำให้ดินเสีย
การาบูน่าช่วยปรับปรุงดิน หลังจากใช้การาบูน่าฆ่าหญ้าแล้วดินจะมีคุณภาพที่ดีขึ้น
การาบูน่าเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพ ขณะที่ฉีดไม่จำเป็นต้องปิดปากปิดจมุก คุณผู้หญิงก็ฉีดเองได้
การาบูน่า กำจัด หญ้าคาได้ หยุดการเจริญเติบโตของหญ้าแห้วหมูได้อย่างดีเยี่ยม
อัตราการใช้.

100 ซี.ซี ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับหญ้าอ่อนๆ ไม่หนามาก
150 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับหญ้าขนาดกลาง ๆ
200 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับหญ้าแก่และมีความหน้า
250 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับหญ้า ที่ปราบยาก เช่นหญ้าแห้วหมู หญ้าคา ไมยราบยักษ์ฯลฯ
หมายเหตุ : เพื่อให้การทำงานของกรดอินทรีย์ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ การาบูน่า ร่วมกับสารช่วยการดูดซึมนำทาง2 อัตรา 2 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตร ไม่ควรใช่ร่วมกับยาจับใบเพราะยาจับใบจะทำให้กรดอินทรีย์เคลื่อนที่สู่ใบพืชได้ช้าและจะกลายเป็นการเผาไหม้ต้นวัชพืช เมื่อโดนน้ำหรือฝนวัชพืชก็จะแตกขึ้นมาใหม่ ไม่ตายถึงรากถึงโคน
ราคาสินค้า 1 ลิตร 490 บาท 2 ลิตร ราคา 900 บาท สั่งซื้อสินค้าได้ที่
ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า โทร 086-059-6790
หมายเลขบัญชีการชำระค่าสินค้า
123-2-45945-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาลำนารายณ์
ชื่อบัญชี นายประยงค์ แก้วหมุน
ประเภท ออมทรัพย์
การจัดส่งสินค้า
จัดส่งผ่านไปรษณีย์ Ems และ พัสดุทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

มาแล้วครับ สารป้องกันไวรัสโรคพืช ปราณฟ้า

มาแล้วครับ สารป้องกันไวรัสโรคพืช ปราณฟ้า
หลังจากที่ขาดตลาด มาหลายเดือน ตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับ สำหรับพี่ ๆน้อง ๆ ที่ปลูกมะละกอ สารตัวนี้ขาดไม้ได้จริง ๆ นะครับ มันเป็นยาสามัญประจำบ้านสำหรับมะละกอ


ราคาผลิตภัณฑ์ 500 cc 600 บาท
1000 cc 950 บาท
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่
ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า
โทร 086-059-6790
หมายเลขบัญชีการชำระค่าสินค้า
123-2-45945-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาลำนารายณ์
ชื่อบัญชี นายประยงค์ แก้วหมุน
ประเภท ออมทรัพย์

การจัดส่งสินค้า
จัดส่งผ่านไปรษณีย์ Ems และ พัสดุทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

ประกาศราคา ผลิตภัณฑ์ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ประจำปี 2557

ลำดับที่
รายการ
ประโยชน์
ขนาด
ราคา(บาท)
1
เมล็ดพันธุ์มะละกอ

100 กรัม
190050 กรัม
95020 กรัม
500
2.
วีอาร์โปรเทค
แช่เมล็ด จุ่มต้นกล้า ป้องกันไวรัส
100 ซ๊ซี
500 ซีซี..
150
500
3.
ฮอร์โมนเปลี่ยนเพศมะละกอ
ใช้พ่นเปลี่ยนเพศมะละกอ ทำให้ออกดอกเร็ว
500 ซ๊ซี
350
4.
ปราณฟ้า
ป้องกันไวรัส   ด่างวงแหวน
500 ซีซี.
1000 ซีซี
600
950
5.
สารเพิ่มคุณภาพดิน
ซุปเปอร์ไฮเทค
ใช้หว่านปรับปรุงสภาพดิน
25 กก.
350
6
นำทาง2
สารช่วยการดูดซึมชนิดพิเศษ
100 ซีซี.
300
7.
ซูซาร์(zusar)
สมุนไพรไล่แมลง
500 ซีซี
3002000 ซีซี
900
8.
เซโต
บำรุงดอก  เพิ่มปริมาณดอก
500 ซีซี.
2000ซีซี.
300
900
9.
ซุปเปอร์ไฮสปีด
เร่งการเจริญเติบโต
500 ซีซี
2000ซีซี
300
900
10.
บิ๊กไซด์
ขนายขนาดของผลไม้ เพิ่มความหวาน
300 ซีซี
2000ซีซี
300
1100
11.
เพาเวอร์ซอร์ฟ
ปรับสภาพดิน เก็บอาหาร น้ำให้พืช
500 กรัม
380
12.
โบรอนพืช
ป้องกันผลแตก ป้องกันยางไหล ช่วยผสมเกษร เร่งการเข้าสี
500 ซีซี
2000ซีซี
300
900
13.
กาโร
วัคซีนพืช           สำหรับต้นกล้า
150 ซีซี.
350
14.
ชีต้าห์
เอ็นไซม์ต้านโรคพืช แก้ปัญหา รากเน่าโคนเน่า
1000 ซีซี.

195

15.
ยาฆ่าหญ้าชีวภาพ
ฆ่าหญ้าในแปลงมะละกอ
1000 ซีซี.
2000ซีซี.
490
900.
16.
ไคโตซานแวค
ใช้แวค ผลมะละกอให้ผิวสวย
500 ซีซี
300
17.
ยอร์ช วัสดุปลูก
ใช้รองก้นหลุมปลูกพืช
2.5 กก.
350

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่
ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้าชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า
โทร 086-059-6790
หมายเลขบัญชีการชำระค่าสินค้า
123-2-45945-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาลำนารายณ์
ชื่อบัญชี นายประยงค์ แก้วหมุน
ประเภท ออมทรัพย์

การจัดส่งสินค้า
จัดส่งผ่านไปรษณีย์ Ems และ พัสดุทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

เมล็ดพันธุ์มะละกอ รับประกัน คัดพิเศษ ขนาดตามใจวัยรุ่นกระป๋อง 20 กรัม

มาแล้วเมล็ดพันธุ์มะละกอ รับประกัน

คัดพิเศษ ขนาดตามใจวัยรุ่นกระป๋อง 20 กรัม

500 บาท

ทำไมต้องซื้อเมล็ดมะละกอรับประกันคัดพิเศษ

ของชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า


1.เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์มาอย่างพิเศษ 
2.คัดเลือกเฉพาะผลมะละกอจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ 
แข็งแรงไม่เป็นโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไวรัสด่างวงแหวน
3. ผลมะละกอที่ถูกคัดเลือกจะต้องผลใหญ่ ได้ขนาดตรงตามสายพันธุ์เท่านั้น 
4.ที่สำคัญที่สุดคัดเลือกจากต้นและดอกมะละกอสมบูรณ์เพศ(ดอกกะเทย)เท่านั้น ไม่คัดเลือกเมล็ดมะละกอจากต้นมะละกอตันตัวเมียอย่างเด็ดขาด
(หมายเหตุ ถ้าเลือกเมล็ดพันธุ์จากผลมะละกอจากต้นตัวเมีย แม้จะได้จำนวนเมล็ดจำนวนมากก็จริง แต่เมื่อนำไปปลูกลงแปลงต้นใหม่จะเป็นต้นตัวเมียทั้งหมด)
5.มีเปอร์เซ็นต์การเป็นต้นสมบูรณ์เพศสูง เมื่อนำไปเพาะปลูกลงแปลงเพราะเราได้คัดเลือกโดยใช้หลักวิชาการและประสบการณ์การปลูกมะละกอมากว่า 10 ปี 
6.ได้เมล็ดพันธุ์ที่เปอร์เซ็นต์ความงอกสูง (ขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เราจะนำเมล็ดมะละกอที่เราเลือกไปลอยน้ำก่อนและคัดเลือกเอาเฉพาะส่วนที่จมน้ำเท่านั้น ส่วนที่ลอยน้ำคัดทิ้ง)
สนใจเมล็ดพันธุ์มะละกอคัดพิเศษชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้าชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า
โทร 086-059-6790
หมายเลขบัญชีการชำระค่าสินค้า
123-2-45945-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาลำนารายณ์
ชื่อบัญชี นายประยงค์ แก้วหมุน
ประเภท ออมทรัพย์

การจัดส่งสินค้า
จัดส่งผ่านไปรษณีย์ Ems และ พัสดุทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน

หน้าหนาวดูแลพืช ดูแลตัวเองให้ดีนะครับ

ความหนาวกำลังจะเพิ่มขึ้น ดูแลตัวเองให้ดี ดูแลพืชของท่านให้ดีนะครับและแล้วนักวิทยาศาสตร์เกษตรไทย ก็ทำได้สำเร็จ สมุนไพร ช่วยให้พืชแก้หนาว สมุนไพรตัวช่วยพืช แพล้นท์ซู 
เป็นสารสกัดจากสมุนไพรไทยหลายชนิด มีธาตุอาหารเสริมพืช มีกรดอะมะโนที่จำเป็น หลายชนิด มีฮอร์โมนพืชที่สำคัญ ทำให้พืชต้านหนาวได้ ทำให้มะละกอออกดอกได้ดีในฤดูหนาว ลดการหลุดร่วงของดอกและผล ส่วนพืชชนิดอื่นลดอาการใบหงิกงอในพริก มะเขือเทศ ช่วยส่งเสริมการออกดอกในมะลิ ช่วยยืดยอดขะอม ทำให้ชะอมออกยอดได้ดีแม้อากาศจะหนาวเพียงใด สำหรับข้าว ทำให้ข้าวออกรวงได้ดีในช่วงอากาศหนาวเย็น

ควรฉีดพ่น เเพล้นท์ซูทุก ๆ 5 วัน ควรใช้ร่วมกับสารดูซึมนำทาง2 ทุกครั้ง เพราะนำทาง2 จะทำให้สมุนไพรออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพ

อัตราการใช้
พืชขนาดเล็ก พืชผักใช้อัตรา 20-30 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 3-5 วัน
พืชขนาดกลาง ขนาดใหญ๋ เช่นมะละกอ 30-50 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉัดพ่นทุก 7 วัน

ราคาผลิตภัณฑ์ 150 บาท ขนาดบรรจุ 200 กรัม

สั่งซื้อสินค้าได้ที่
ชมรมเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า โทร 086-059-6790

หมายเลขบัญชีการชำระค่าสินค้า
123-2-45945-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาลำนารายณ์
ชื่อบัญชี นายประยงค์ แก้วหมุน
ประเภท ออมทรัพย์

การจัดส่งสินค้า
จัดส่งผ่านไปรษณีย์ Ems และ พัสดุทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน

แจกฟรี อีกแล้วครับท่าน หนังสือ การผลิต มะละกออินทรีย์เงินล้าน

แจกฟรี อีกแล้วครับท่าน หนังสือ การผลิต มะละกออินทรีย์เงินล้าน
เขียนถึงขั้นตอนการผลิตมะละกออินทรีย์
-การเพาะเมล็ด

-การดูแลต้นกล้า

-การเตรียมดิน


-การปลูก


-การบำรุงดูแลรักษา


-การคัดแยกเพศ


-การเก็บเกี่ยวผลผลิต


ครบทุกอย่างอยู่ในเล่มนี้ครับ


ส่งที่อยู่เข้ามาได้เลยครับ


ที่ hartothai@hotmail.com


อ่านข้อมูล ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกมะละกออินทรีย์

คลิํกที่บทความเก่ากว่า ด้านล่างขวามือครับ